Loading...
schutterij2023-04-16T09:05:36+00:00

Schutterij Sint Sebastianus

Over onze oorsprong…

De schuttersgilden en huidige schutterijen vonden veelal hun oorsprong in de middeleeuwen en hadden als taak lokaal de orde en veiligheid van de burgers te bewaken en op te treden bij opstanden, oproer en calamiteiten zoals brand. De oorspronkelijke rol van deze “vroege ordedienst” is aldus enigszins vergelijkbaar met die van de tegenwoordige Politie en Burgerwacht. Moderne middelen als bewakingscamera’s, buurt-app groepen, mobiele telefoons en internet zorgen voor een razendsnelle communicatie. Dan denken we niet meer aan een schutterij.

De huidige kerk en overheid verliezen anno nu steeds meer aanzien en respect. Kerkgebouwen sluiten. We moeten terug naar vorige eeuwen om te weten welke centrale rol van betekenis beiden speelden. Dorpen en steden kenden tal van verenigingen. Gemeenschapszin en patronaatswerk waren bepalend. Voetbalverenigingen, harmonieën en fanfares, toneelverenigingen, zangkoren en jeugdverenigingen. Armoedezorg, burenhulp; het startte vaak vanuit een parochie. Ze hadden allen op een of andere manier met kerk en of overheid te maken. Zo ook een schutterij. Wedstrijdelementen deden hun intrede. Schieten werd een sport. Je schiet om koning te worden. Uniformiteit werd belangrijk. Rangordes en functies werden uitgelicht. Mensen willen altijd winnen, en het moet iets opleveren. Vanuit een trotse familie gedachte vaart een schutterij hier wel bij. Zo vinden we een schutterij een typische vereniging om trots op te zijn, eervol om kerk, overheid en dorp te vertegenwoordigen en uit te dragen. En dat moet zo blijven. Desnoods opnieuw worden uitgevonden.

Het eerste O.L.S. gaat terug naar 1876. Schutterijen kenden een bloeiperiode in de 20ste eeuw. Oude schutterijen werden heropgericht, Nieuwe schutterijen zagen het eerste daglicht. “Het zondagse pak met een hoed of een pet met een sjerp” werd verruild met een heus uniform. Gebaseerd op een militaire oorsprong uit bijvoorbeeld het Franse leger. Om alle schutterijen de baas te blijven, om wildgroei te voorkomen werden diverse bonden opgericht. Om de eigen organisatie inzichtelijk te houden. Zo is de huidige O.L.S federatie opgericht in 1937.

Het Bondsschuttersfeest 2023 in Schinnen

Het organiseren van een bondsschuttersfeest is voor elke schutterij een grote uitdaging, zo ook voor onze Schutterij St Sebastianus Schinnen.

Histories gezien stond de Schutterij van Schinnen in de 16e en 17e eeuw onder direct bevel van de heer van Schinnen. Hij woonde op het kasteel Terborg, alwaar ook de misdadigers werden gevangen gezet, berecht en naar de galg gebracht in Daniken. Het was de taak van de schutterij de boeven (denk aan de bokkenrijders) te vangen, te bewaken en op hun laatste tocht naar de galg te brengen en te begeleiden. Zo ook hier een duidelijke verbinding met kerk en kasteel (overheid). Beide elementen zijn ook terug te vinden in het huidige vaandel van de schutterij.

Op de dag van vandaag is het een eer, met een goed gevoel van trots; om lid te mogen zijn van Schutterij St. Sebastianus Schinnen. Een gevoel dat we in deze tegenwoordige tijd verloren zijn. We hebben het druk en denken dat we geen tijd hebben. We willen nergens lid van zijn, vrij zijn “zonder verplichtingen”. Niet wetende dat het verenigingsgevoel, het familiegevoel van een schutterij, zoveel meer kan zijn. Het is een eer voor onze schutterij om op kermiszondag de processie en het Allerheiligste te begeleiden. Om zeven uur ’s morgens worden er kamers geschoten, dit gebeurt ook bij de zegen met het Allerheiligste. Verder heeft onze schutterij een taak bij de Nachtmis met Kerstmis om de deuren van de kerk te bewaken, om bij een eventuele calamiteit deze ver open te zetten en de mensen veilig naar buiten te begeleiden. Zo lang er geen problemen zijn is het een representatieve functie.

Onze schutterij is heropgericht in 1997, na een bijna veertig jarige pauze. Schutterij St. Sebastianus Schinnen mocht al eerder bondsfeesten organiseren. Sinds het laatste bondschuttersfeest in 2016 is er in de wereld veel veranderd. Daar waar het culturele eigene van de schutterijen overeind is gebleven, hebben zich op het gebied van  wet- en regelgeving grote veranderingen voorgedaan. Beleving en gedrag spelen een rol. Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt. Veranderingen die het allemaal moeilijker maken om dit soort activiteiten goed en adequaat te kunnen organiseren.

Het Bondsschuttersfeest 2023 zal plaatsvinden op zondag 25 juni 2023.

Op die dag zal een bonte stoet van circa 18 schutterijen door Schinnen trekken en zich van hun beste kant presenteren. Aansluitend vinden de wedstrijden plaats op het gebied van o.a. exercitie, muziek, koningspaar, keizerspaar, marketentsters, biele-mannen, solistenwedstrijden en schietwedstrijden. Op 25 juni zullen de schutterijen een duidelijke bijdrage leveren aan de culturele identiteit die ons Limburg zo eigen is. Een bijdrage die we met z’n allen moeten blijven koesteren.

“Op nao de Wei, same op de Wei!”

In dit kader moet zeer zeker benoemd worden dat het Bondsschuttersfeest in Schinnen leeft! “Op nao de Wei!” Daar verheugen wij ons op! Het is nu al een breed gedragen cultureel evenement hetgeen de sociale betrokkenheid en saamhorigheid binnen de Schinnense samenleving vergroot. De wat populaire “moderne” term sociale cohesie, wordt tijdens een “ouderwets Bondsfeest” oer-eerlijk en eenvoudig in praktijk gebracht. “Op nao de Wei, same op de Wei!” Op deze manier wil dit Bondsfeest verbroederen en verbinden. Voor nu en voor later.

Als Schutterij St Sebastianus zijn wij trots dat wij dit Bondsschuttersfeest als cultureel evenement in de Gemeente Beekdaelen mogen houden. Voor alle inwoners van het dorp Schinnen , maar ook voor alle inwoners van Beekdaelen e.o.. We moeten er allemaal een goed gevoel aan over houden.

Titel

Ga naar de bovenkant